Agile Games Night™

Når voksne leger sammen på den seriøse måde

SAFe® CoP

Inspiration og erfaringsudveksling blandt praktikere af Scaled Agile Framework

Image

Agile Games Night™

En Agile Games Night™ er et meetup, hvor mennesker mødes for at lære noget sammen. Arrangementerne tilstræbes tilrettelagt sådan, at der er både en teoretisk del og en praktisk del.

Agile Games Night™ er arrangementer, der bringer os sammen om aktuelle og “hotte” emner samt emner der vedvarende er relevant at beskæftige sig med. Hvis et emne synes spændende, og vi kan blive klogere på det sammen, så er intet for stort eller for småt til, at vi bringer det på agendaen.

Som bagtæppe for Agile Games Night findes en dyb optagethed af, hvordan man skaber gode arbejdspladser, bl.a. med inspiration fra den agile værktøjskasse. Hvis man deler denne interesse, så vil man have det som en fisk i vandet ved at deltage på Agile Games Night™. Konceptet er simpelt. Vi mødes, udforsker, lærer, netværker og har det sjovt (på en seriøs måde) undervejs.

Alle arrangementerne består af noget teori og noget hands-on. Vi går ofte hjem opladet med nye ideer, som kan afprøves allerede næste dag i vores organisation og i vores teams.

TryZone konsulent, Søren Weiss, oplevede i forbindelse med træning af mere end 1.000 kursister i snesevis af teams i perioden fra 2010-2013, at det gjorde en kæmpe positiv forskel, når den traditionelle Powerpoint-undervisning kunne suppleres - eller endda delvist erstattes - af øvelser og spil. Sidstnævnte medførte et boost i kreativitet, indlevelse og engagement blandt kursisterne. Disse observationer medførte en fascination i brugen af øvelser og spil i læringsmiljøer.

Søren besluttede sig for at ville dele sine nyvundne erfaringer med andre, og etablerede Agile Games Night. Missionen er at inspirere og bidrage til læring af LEAN/Agile-tænkning gennem afholdelse af pro bono arrangementer.
Image

SAFe® CoP

We exist to inspire each other, share practices, and share our experience exploring the Scaled Agile Framework® (SAFe). Members participate sharing successes, problems and needs and engage in conversations with other members about real problems. 

The format of a clinic event: 

  1. “Beauty” clinic. We focus on how to make you even better.
  2. “Emergency” clinic. We bandage your wounds. 
  3. “Family caregiver” clinic. We care for each other as a “SAFe family”.