Product Owner uddannelse

Uddannelsen har fokus på at lære dig, hvordan du kan blive bedre til at agere som Product Owner i en verden præget af stigende usikkerhed og kompleksitet. Hvordan du kan agere som Product Owner i en organisation, der stræber efter at være agil. 

Kurset tager udgangspunkt i de grundlæggende discipliner, som en Product Owner skal mestre. At samarbejde med interessenter om behov/problemer/muligheder/krav fra det strategiske til det operationelle niveau, at beskrive behov/problemer/muligheder/krav ud fra den værdi, som en evt. løsning giver, at arbejde med produktrisici, Dual Track Development og Minimum Viable Products.

Du vil lære om en Product Owners ansvar, nemlig at drive udviklingen af produktet og understøtte dit agile team i at levere værdi til dine kunder og din organisation. 

Uddannelsen er bygget op med et indledende interview med underviseren og seks moduler fordelt på seks dage. Vi holder kursusdagene med et – to ugers mellemrum. Som kursist skal du forvente at bruge tid tre - fire timer på forberedelse og gruppearbejde imellem kursusdagene. 

Uddannelsen slutter med en eksamen. 

For at sikre at netop dine udfordringer bliver mødt, forstået og givet særlig opmærksomhed, tilbyder vi en times coaching under uddannelsen og en option på yderligere coaching.

Image

Moduler

Product Owner uddannelse

Formål
At forstå, hvorfor og hvornår vi bør arbejde agilt samt at kende de mest anvendte agile rammeværker, metoder og praktikker.

  • De agile principper og værdier
  • Cynefin
  • Scrum, Kanban, XP
  • Agil skalering - SAFe
  • Product Management
Coaching under og efter uddannelsen (option)
Som en del af uddannelsen tilbyder vi en times individuel coaching undervejs i uddannelsen og en option på yderligere coaching til 1.500 kr. pr. time.
Udbytte af uddannelsen

Du får en række praktiske og direkte anvendelige værktøjer, der kan hjælpe dig i rollen som Product Owner eller Product Manager i en organisation, der stræber efter at være agil. Efter uddannelsen vil du have styrket din evne til at:

• agere i rollen som Product Owner i din organisation.
• forstå dit produkt og dine kunder.
• beskrive behov/problemer/muligheder/krav som den værdi en evt. løsning kan give for dine kunder og din organisation.
• arbejde med produktrisici, hypoteser og eksperimenter.
• facilitere samarbejdet omkring din produkt backlog fra det strategiske til det operationelle niveau.
• hjælpe dit team med levere værdi kontinuerligt.

Efter deltagelsen får du et certifikat.

Deltagerprofil
Uddannelsen henvender sig til Product Owners og Product Managers, der vil styrke deres evne til at drive deres produkt i en organisation, der arbejder eller stræber efter at arbejde agilt.
Forberedelse
Ca. to uger inden uddannelsen modtager du en velkomstmail med en invitation til et interview og instruktioner om, hvordan du bedst forbereder dig til uddannelsen. Du skal forvente at bruge tid på forberedelse og gruppearbejde mellem uddannelsesdagene.
Undervisningsform
Uddannelsen er baseret på principperne fra Training from the Back of the Room. Du kan derfor forvente at blive engageret i øvelser, refleksioner og dialog hele vejen igennem uddannelsen.
Sprog
Dansk eller engelsk.
Tid og sted
Vi holder uddannelsen internt i din organisation både fysisk og virtuelt. Alle uddannelsesdage er fra kl. 09.00 - 15.00.
Pris
Kontakt Thomas Elkjær +45 22171672 eller thomas@tryzone.dk og få et tilbud.
Thomas Elkjær
Thomas ElkjærSeniorkonsulent, Agile Coachthomas@tryzone.dk
Thomas Elkjær er Agil Coach og Træner i tryZone. Thomas har mere end 25 års erfaring som leder, projektleder, Scrum Master, Product Owner og Agil Coach. Han coacher og træner teammedlemmer, ledere, teams og organisationer i agile metoder og rammeværk og i hvordan de gennem bedre samarbejde og gode relationer kan øge deres effektivitet - deres produktivitet og kvalitet.