Scrum Master uddannelsen

Vi lever i en omskiftelig verden. 

TryZones Scrum Master uddannelse har fokus på at lære dig, hvordan du kan agere som Scrum Master og forbedre dine evner til at håndtere usikkerhed og kompleksitet. Hvordan du kan agere i en organisation, der stræber efter at være agil. Hvordan du kan hjælpe dit team til at blive højtydende.

Kurset tager udgangspunkt i de grundlæggende discipliner, som en Scrum Master skal mestre, coaching, facilitering og træning. Du vil lære om hvordan du medvirker til at skabe varige forandringer via forståelsen af team dynamik og teamudvikling, og om hvordan du skaber den psykologiske tryghed, der er grundlæggende nødvendig for at skabe et effektivt og højtydende team.

Uddannelsen er bygget op med et indledende interview med underviseren og seks moduler fordelt på seks undervisningsdage. Vi holder kursusdagene med en – to ugers mellemrum. Som kursist skal du forvente at bruge tre - fem timer på forberedelse og gruppearbejde imellem kursusdagene.

Uddannelsen slutter med en eksamen.

For at sikre at netop dine udfordringer bliver mødt, forstået og givet særlig opmærksomhed, tilbyder vi en times coaching under uddannelsen og en option på yderligere coaching.

Image

Moduler

Målet med modul 1 
At forstå, hvorfor og hvornår vi bør arbejde agilt samt at kende de mest anvendte agile rammeværker, metoder og praktikker.

De agile principper og værdier
Cynefin
Scrum, Kanban, XP
Agil skalering - SAFe
Product Management

Coaching under og efter uddannelsen (option)

Som en del af uddannelsen tilbyder vi en times individuel coaching undervejs i uddannelsen og en option på yderligere coaching.

Udbytte af uddannelsen

Du får en række praktiske og direkte anvendelige værktøjer, der kan hjælpe dig i rollen som Scrum Master i en organisation, der stræber efter at være agil. Efter uddannelsen vil du have styrket din evne til at:

• identificere indsatsområder i dit team og din organisation.
• agere i rollen som Scrum Master og understøtte dit team i deres kontinuerlige forbedring mod at blive højtydende.
• designe og facilitere agile events, så I får større effekt af møderne.
• coache medlemmer af dit team.
• kommunikere vigtigheden af og formålet med det agile arbejde i din organisation.

Efter deltagelsen får du et certifikat.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til Scrum Mastere og Agile Coaches, der vil styrke deres evne til at hjælpe deres teams og organisationer med at blive højtydende. Uddannelsen kræver forudgående kendskab til og erfaring med Scrum og/eller andre agile metoder og rammeværk.

Forberedelse

Ca. to uger inden uddannelsen modtager du en velkomstmail med en invitation til et interview og instruktioner om, hvordan du bedst forbereder dig til uddannelsen. Du skal forvente at bruge tre - fem timer på forberedelse og gruppearbejde mellem uddannelsesdagene.

Undervisningsform

Uddannelsen er baseret på principperne fra Training from the Back of the Room. Du kan derfor forvente at blive engageret i øvelser, refleksioner og dialog hele vejen igennem uddannelsen.

Sprog

Dansk eller engelsk.

Tid og sted

Vi holder uddannelsen internt i din organisation både fysisk og virtuelt. Alle uddannelsesdage er fra kl. 09.00 - 15.00.

Pris
Kontakt Thomas Elkjær +45 22171672 eller thomas@tryzone.dk og få et tilbud.
Thomas Elkjær
Thomas ElkjærSeniorkonsulent, Agile Coachthomas@tryzone.dk
Thomas Elkjær er Agil Coach og Træner i tryZone. Thomas har mere end 25 års erfaring som leder, projektleder, Scrum Master, Product Owner og Agil Coach. Han coacher og træner teammedlemmer, ledere, teams og organisationer i agile metoder og rammeværk, og i hvordan de gennem bedre samarbejde og gode relationer kan øge deres effektivitet - deres produktivitet og kvalitet.